Bộ nhớ dùng chung MIỄN PHÍ -Team Drive Free - Google Shared Drives

Tạo Bộ Nhớ Dùng Chung Miễn Phí - Google Shared Drives (Team Drives) Free

Tạo bộ nhớ dùng chung miễn phí, Google Team Drive Free

Team.GDrive.VIP

Team.GDrive.VIP là website giúp tạo Bộ nhớ dùng chung miễn phí, tạo Team Drive free, Google Shared Drives không giới hạn dung lượng lưu trữ vĩnh viễn.
Tài khoản thuộc dạng Doanh Nghiệp không phải loại Trường Học!
Bộ nhớ dùng chung Google Drive là gì?


Xem Video Hướng Dẫn Tại ĐâyLưu ý: Mỗi người chỉ được tạo một Team Drive.
Trong một số trường hợp sẽ xử lý chậm vì hệ thống quá tải, vì thế vui lòng không Submit liên tục. Nếu lỗi hãy kiên nhẫn chờ 5p rồi hãy tạo lại!

Nếu có điều kiện, các bạn nên mua tài khoản Google Drive không giới hạn dung lượng chính chủ tại đây: https://gdrive.vip/

Bình luận Facebook
Facebook GDrive.VIP